Geforseerde Inentings

  • ‘n Preek wat die vraag aanspreek van die magsbeperking van regerings ten opsigte van mediese prosedures en hoe gelowiges geforseerde inentings moet hanteer