Geforseerde Inentings

  • ‘n Brief om te gebruik indien iemand wil aansoek doen vir godsdienstige vrystelling (religious exemption) om die COVID19 inenting te kry