Regering

Hieronder is bronne wat handel oor die onderwerp van regering soos belig uit die Skrif. Die Woord van God wys vir ons hoe ons Hom moet eer in elke gedeelte van ons lewe (2 Tim. 3:15-17). God praat breedvoerig en baie duidelik oor die onderwerp van regering – dit is net ons sondaarmense wat baie keer verhard en onverstandig is om raak te sien wat God duidelik in die Skrif leer. Ons het inderdaad die verligting van die Heilige Gees nodig!

Vrae soos die volgende word in die bronne beantwoord: Wat is die regering se taak? Wat is gelowiges se verantwoordelikheid teenoor die regering? Wat is die regering se magsbeperkings? Hoe moet ons dink oor belastings? Het die regering mag oor die kerk? Kan die regering vir die kerk voorskryf wat om te doen?

‘n Goeie opsommende verklaring van hoe gelowiges in ‘n skoon gewete teenoor die regering moet optree, kan soos volg lui:

Wanneer die regering iets verbied wat God gebied (soos die verbod op die verkondiging van die Evangelie – Hand. 5:29); of as die regering iets vereis wat God verbied (soos wanneer dit vereis was dat babas doodgemaak word – Ex. 1), dan MOET gelowiges die regering ongehoorsaam wees. Maar wanneer die regering iets vereis of verbied wat buite hulle magsfeer is (hulle mag slegs kwaaddoeners straf – Rom. 13:4), dan HOEF gelowiges nie die regering gehoorsaam te wees nie.

Preke

Boeke

  • Johannes Calvyn se hoofstuk oor die regering:
  • Die Gereformeerde Kerke se studie in die 1940’s oor die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 36 (NGB36; dit handel oor die verstaan van die Skrif se leer oor die regering):
  • Theodorus Beza (opvolger van Calvyn in Geneve) se skrywe oor die verstaan van regering (na aanleiding van die vervolging van die Hugenote in Frankryk – spesifiek na Bartlomeus Nag):
  • Junius Brutus (‘n onbekende en miskien anonieme Hugenote skrywer) oor die leer van die regering
  • Die Magdeburg Belydenis oor Regering wat opgestel is deur predikante in die Duitse stad Magdeburg 1550 (soos die stad aangeval is deur Keiser Karel om die Protestante geloof uit te roei)
  • John Knox se skrywe aan die maghebbers in Skotland oor hoe hulle volgens die Skrif moet optree:
  • Robert Fugate wys uit dat nie alle regerings/regeerders dienaars van God is nie:
  • Samual Rutherford (1600’s) se boek oor die regering is ‘n standaard werk deur eeue gewees- hy wys uit dat regerings nie net wette kan maak soos wat hulle wil nie

Webblaaie

Kommentare