Katkisasie

[Preke & lesings oor die gesonde leer (1 Tim. 6:3; Tit. 2:1)]

Om meer effektief deur hierdie preke/lesings te werk, kan die volgende vorm gebruik word om kort notas van elke preek/lesing te maak: Laai vorm af >

A. Die Evangelie

 1. How Can We Witness if We don’t know What the Gospel is?
 2. Shocking Youth Message Stuns Hearers

B. Bybelse Berading

 1. (1) Wat is Bybelse Berading?
 2. (2) Die Bybel in Bybelse Berading
 3. (4) Die Heilige Gees in Bybelse Berading (Joh. 14)
 4. (5) Die Hart in Bybelse Berading (Heb. 4)
 5. (6) God as berader (Gen. 1-3)
 6. (7) Metode in Bybelse Berading (Matt 9)
 7. (8) Selfbeeld en Bybelse Berading (Ps. 14)
 8. (9) Lyding en Bybelse Berading (2 Kor. 4:17)
 9. (10) Woede en Bybelse Berading (Ef. 4:26)
 10. (11) Konflik en Bybelse Berading (Psalm 133; Jak. 4:1-10)
 11. (12) Skuldgevoel en Bybelse Berading (Rom. 5:12-20)
 12. (13) Kommunikasie en Bybelse Berading (Ef. 4:25-32)
 13. Voorbereiding vir die huwelik
 14. (14) Die Huwelik en Bybelse Berading (Gen. 1:26-28; 2:15-25) Instelling van die Huwelik
 15. (15) Die Huwelik en Bybelse Berading (Gen. 1:26-28; 2:15-25) Doel van die Huwelik
 16. (16) Die Huwelik en Bybelse Berading (Ef. 5:21- 23) Vrou se rol
 17. (17) Huwelik en Bybelse Berading (Kol. 3:19; Efe. 5:25-33) Man se Rol
 18. (18) Onderrig en Bybelse Berading (Ef. 6:4)

C. Bybelse Teologie

 1. Jesus on Every Page (David Murray – Oorsigtelik)
 2. Jesus on Every Page: Noah’s Ark
 3. Jesus on Every Page: The Angel of the Lord
 4. Jesus on Every Page: Free as a Bird!
 5. Jesus on Every Page: Covenant Theology for Beginners
 6. Jesus on Every Page: Covenant with David
 7. Jesus on Every Page: David’s Deathbed
 8. Jesus on Every Page: David & Goliath
 9. Jesus on Every Page: Jephthah’s Perfect Vow

D. Sistematiese Teologie (Die Skrifleer oor spesifieke onderwerpe)

 1. Lecture 1, The Holiness of God:
 2. Lecture 2, The Nature of Man:
 3. Lecture 3, The Atonement:
 4. Lecture 4, Assurance of Salvation:
 5. Lecture 5, The Beatific Vision:
 6. Lecture 6, The Authority of Scripture:
 7. Lecture 7, Election:
 8. Lecture 8, The Necessity of Works:
 9. Lecture 9, Preservation of the Saints:
 10. Lecture 10, Justification by Faith Alone:
 11. Lecture 11, Who is the Holy Spirit?:
 12. Lecture 12, Question and Answers:

E. Sakramente

 1. Doop
  1. Die besnydenis vir vandag
  2. Die doop wat red
  3. Why We Are Baptizing Our Child
  4. A Case for Infant Baptism – Confessions of a Former Baptist
 2. Nagmaal
  1. Nagmaal: ʼn Versekering van Christus se liefde (Heidelbergse Kategismus Sondag 28)

F. Sabbat & Feesdae

 1. Christelike Sabbat
 2. Kersfees, Paasfees, Pinkster
 3. Hoe die Feesdae in die OT na Jesus wys 1
 4. Hoe die Feesdae in die OT na Jesus wys 2

G. Etiese vrae

 1. Aborsie
 2. Politiese Korrektheid
  1. Kulturele Marxisme/Neo-Marxisme
  2. Sosiale Geregtigheid
 3. Bybelse geregtigheid vs. Sosiale Geregtigheid
 4. Verpligte Inentings
 5. Evolusie
 6. Begrafnis of Verassing

H. Regering

 1. Directing Government to its Duty
 2. Resistance, Revolution, Reformation, and Romans
 3. Die leer oor die regering (Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 36)

I. Psalms

 1. Why Sing Psalms
  1. https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=26161835203

J. Kerkgeskiedenis

 1. The Rescuer [Die saad van die vrou]
  1. https://www.youtube.com/watch?v=1Azlmin_EyQ
 2. Dordtse Leerreëls
  1. The Synods and Canons of Dort – or Where Did TULIP Come From?
  2. D.L. Historiese Agtergrond van die Dordtse Sinode
  3. D.L. Teologiese Agtergrond van die Dordtse Sinode