Eredienste

  • Die eredienste word gehou by 31ste Laan 415 Villeria Pretoria.
  • Die Oggend-erediens is 09:00; Gemeentekatkisasie is 10:30
  • Die Aand-erediens is 18:00