Ons eredienste word gehou by 31ste laan 415, Villeria, Pretoria

Oggend-erediens: 09:00

Aand-erediens: 17:30